dinsdag 23 juni 2009

Begeleiders, medisch team, keukenteam en militairen zijn al volop bezig

Op 18 mei hebben de begeleiders, medisch team, keukenteam en de militairen een kennismakings-avond gehad en zijn er taken verdeeld en ideeën uitgewisseld.

Als vervolg daarop hebben we met zijn allen op 20 juni de hele dag hierop voortgeborduurd en we kregen ook nogeens een uitgebreide uitleg over diabetes en alles wat daarmee te maken heeft van kinderdiabetesverpleegkundige Marijke Boot.

Ook werd de “priktest” gehouden waarbij diegenen die hem nog niet hadden een prikdiploma konden halen (ook weer onder deskundige begeleiding van diabetesverpleegkundigen).

Na de lunch werd er flink aan teambuilding gedaan onder leiding van Inge Olivier van de DVN.

Rond 16.00 uur ging iedereen weer naar huis, waar nodig met wat “huiswerk” dat we meekregen van Liesanne en Câthy ☺

Kortom: WIJ zijn er klaar voor, JULLIE ook???????

Geen opmerkingen: